Select Page

Videoslovenščina

Portal, na katerem učenci usvajajo in utrjujejo znanje slovenskega jezika.

Poslušaj razlago

Prisluhni razlagi v videoposnetku.

Reši naloge

Med ogledom videoposnetka rešuj naloge.

Utrdi znanje

Reši naloge, ki so pod videoposnetkom.

Videoposnetki

Videoposnetki

Besede nagajivke

Zapisovanje besed nagajivk tipa labod.

Ključ in luknja

Zapisovanje besed s soglasniškim sklopom lj ali nj.

Po dežju z dežnikom

Zapisovanje besed s polglasnikom.

O projektu

Razvijanje jezikovne zmožnosti in utrjevanje znanja v 4. razredu OŠ s pomočjo interaktivnih videorazlag.

V okviru projekta Razvijanje jezikovne zmožnosti in utrjevanje znanja v 4. razredu OŠ s pomočjo interaktivnih videorazlag smo študentke in študent razrednega pouka in računalništva pod vodstvom profesoric slovenskega jezika in računalništva na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani izdelali videoposnetke z razlago pravopisnih in slovničnih vsebin, ki jih učenci obravnavajo pri slovenščini v 4. razredu osnovne šole. Videoposnetki so interaktivni; to pomeni, da poleg razlage vsebujejo naloge za preverjanje razumevanja in za utrjevanje znanja, dejavnosti za uvodno motivacijo in za povzemanje končnih spoznanj.

Ogled videorazlag je primeren za delo pri pouku slovenščine, pri dodatnem ali dopolnilnem pouku ali v podaljšanem bivanju. Učenci lahko spoznavajo nove jezikovne vsebine ali utrjujejo svoje znanje tudi samostojno doma.

Študentov

Profesorice

Videorazlag

Kontakt

Stopi v stik z nami

4 + 2 =

Dostopnost